dataroom

専任の学校司書を配置し、学校図書館教育の充実を求める(見解)

2014.12.05

 大阪府立高校の学校図書館運営が社会的な関心を集めています。府高教は学校図書館教育の充実を求める見解を公表しました。